Od roku 2002 je zřizovatelem knihovny Obec Nedašov a Městská knihovna v Brumově-Bylnici poskytuje knihovně na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Městem Brumov-Bylnice regionální knihovnické služby (metodickou a konzultační činnost, aktualizace a revize knihovního fondu, nákup a zpracování knih atd.)

 

V roce 2018 knihovna zaregistrovala celkem 95 čtenářů, z toho 52 čtenářů do 15 let. Bylo uskutečněno 1641 výpůjček, z toho krásná literatura 1542 a naučná literatura 99, knihovnu navštívilo 1488 návštěvníků. Knihovní fond obsahuje 4781 svazků, z toho krásná literatura 3933 svazků a naučná literatura 848

svazků.