Od roku 2002 je zřizovatelem knihovny Obec Nedašov a Městská knihovna v Brumově-Bylnici poskytuje knihovně na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Městem Brumov-Bylnice regionální knihovnické služby (metodickou a konzultační činnost, aktualizace a revize knihovního fondu, nákup a zpracování knih atd.)

 

V roce 2017 knihovna zaregistrovala celkem 95 čtenářů, z toho 61 čtenářů do 15 let. Bylo uskutečněno 1561 výpůjček, z toho krásná literatura 1429 a naučná literatura 132, knihovnu navštívilo 2129 návštěvníků. Knihovní fond obsahuje 4640 svazků, z toho krásná literatura 3817 svazků a naučná literatura 823 svazků.