Od roku 2002 je zřizovatelem knihovny Obec Nedašov a Městská knihovna v Brumově-Bylnici poskytuje knihovně na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Městem Brumov-Bylnice regionální knihovnické služby (metodickou a konzultační činnost, aktualizace a revize knihovního fondu, nákup a zpracování knih atd.)

 

V roce 2016 knihovna zaregistrovala celkem 79 čtenářů, z toho 46 čtenářů do 15 let. Bylo uskutečněno 1643 výpůjček, z toho krásná literatura 1528 a naučná literatura 115, knihovnu navštívilo 1306 návštěvníků. Knihovní fond obsahuje 4473 svazků, z toho krásná literatura 3686 svazků a naučná literatura 787 svazků.