Od roku 2002 je zřizovatelem knihovny Obec Nedašov, knihovně jsou poskytovány služby v rámci programu regionálních funkcí knihoven, které jsou financovány z rozpočtu Zlínského kraje a realizovány pověřenou knihovnou. Na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Městem Brumov-Bylnice poskytuje knihovně vybrané regionální služby (metodickou a konzultační činnost, aktualizace a revize knihovního fondu, nákup a zpracování knih atd.) Městská knihovna v Brumově-Bylnici.

 

V roce 2022 knihovna zaregistrovala celkem 99 čtenářů, z toho 77 čtenářů do 15 let, knihovnu navštívilo 2082 návštěvníků. Knihovní fond obsahuje 4126 svazků, z toho krásná literatura 3446 svazků a naučná literatura 680 svazků.