Knihovna poskytuje následující služby:

  • výpůjční - knihovní fond obsahuje přes 4000 svazků, z toho krásná literutura činí více než 3000 svazků a naučná literatura necelých 1000 svazků
  • meziknihovní výpůjční služba - možnost zapůjčených knih, které nenajdete v našem fondu, z jiných knihoven ČR za poplatek
  • internet - zdarma
  • výměnný fond - je poskytován 2x ročně Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, výměnné soubory jsou financovány z prostředků Zlínského kraje